Search…
Roadmap

Team mission

Make Valtimo the best low-code open-source process and decision platform of the universe and beyond 👩🏼‍🚀 🧑🏾‍🚀 👨🏼‍🚀

Detailed quarterly roadmap

Focus in Q1:
  Support implementation teams/ end-users of the platform, improve product based on their feedback
  Make sure Open Source and Cloud versions are not forking, but updated efficiently with help of devops. Improve documentation for Open Source users through release notes

Q1 Low code en implementatie teams happy maken

Feature
Dates
Priority
Effort
Status
Notes
Portal MVP (24288)
12 Feb 2021 - 25 Mar 2021
MEDIUM
HIGH
DONE
Security (24157)
Ongoing
HIGH
MEDIUM
IN PROGRESS
Spend 1 day/sprint

Q2

Focus in Q2:
  For every sprint: support our implementation teams. They are our customers. The reason why we exist is serving them with a super product. Channels: Slack and Feature https://ritense.tpondemand.com/entity/24393-bugs
  For every sprint: spend a day on security. List of improvements: https://ritense.tpondemand.com/entity/24157-security
Feature
Dates
Priority
Effort
Status
Notes
Portal v1 (24288)
26 Mar 202117 Jun 2021
MEDIUM
MEDIUM
IN PROGRESS
Security (24157)
Ongoing
MEDIUM
MEDIUM
IN PROGRESS
Spend 1 day/sprint

Q3

Division of 70% project work (Den Haag & Dimpact) and 30% improvement of Valtimo Core for end-users
  Den Haag - koppeling zaakgericht werken APIs. Het ontsluiten van de ZGW API’s op een low-code (=configuratie vriendelijke) wijze.
  Den Haag - Portal React ‘Progressive Web App’. Het bouwen van een MVP React frontend op de bestaande Portal Backend for Frontend (BFF).
  Role Based Access. Het verzorgen van een low-code (=configuratie vriendelijke) wijze voor het inrichten van rollen, groepen en rechten.
  Dimpact no-code. Het zorgen dat GZAC meer gebruikt kan zonder voor non-developers → beheerders. En dus meer ontsluiten via de UI.
   Een alternatief voor Mandrill - EU based.
  Object API als Records Management. Het gebruik als opslag en beheer van ‘records’; Records management
  Flexibel exporteren (Frits schrijft stories functioneel, team V werkt ze verder uit, Team V of A implementeert)
  major-9 release in September.
Feature
Dates
Priority
Effort
Status
Notes
Zaakgericht werken APIs koppelen
18 Jun 2021 - 31 Dec 2021
MEDIUM
HIGH
NOT STARTED
Start 1st sprint w/ spike (Ivo = architect). RBA kan hier ook onder vallen
Build Portal in React
18 Jun 2021- 31 Aug 2021
MEDIUM
MEDIUM
NOT STARTED
Maxim w/ Robbert from NLdesign
Security (24157)
10 Sep 2021 - 07 Oct 2021
MEDIUM
MEDIUM
IN PROGRESS
We gaan dit in 1-2 sprints wegwerken om focus te houden.

Q4

  Events handeling. Vanuit SSV wordt er veel gewerkt met ‘events'. De knop ‘start’ wordt niet goed begrepen door gebruikers (UX), de onderliggende processen zijn altijd te starten onafhankelijk van de context en of dat logisch kan.
Feature
Dates
Priority
Effort
Status
Notes
Security (24157)
Ongoing
MEDIUM
IN PROGRESS
Spend 1 day/sprint
Dossiers met meerdere case-definitions
HIGH /MEDIUM LOW
NOT STARTED
Last modified 11d ago